مقایسه محصولات

40 عکس از جدیدترین و بهترین مدل هود های آشپزخانه

40 عکس از جدیدترین و بهترین مدل هود های آشپزخانه

مزایای استفاده از هود آشپزخانه:

-جلوگیری از انتشار روغن، دود و ذرات ناشی از طبخ غذا و همچنین میکروبها و ویروسها در فضای آشپزخانه و سایر اتاق های نزدیک به آشپزخانه

-تهویه هوای ناسالم

-جذب گازهای مضر و سمی

-از میان بردن بوی نامطبوع

-جلوگیری از رشد و تکثیر کپک ها و قارچ ها

 

عکس شماره 1

عکس شماره 2

عکس شماره 3

عکس شماره 4

عکس شماره 5

عکس شماره 6

عکس شماره 7

عکس شماره 8

عکس شماره 9

عکس شماره 10

عکس شماره 11

عکس شماره 12

عکس شماره 13

عکس شماره 14

عکس شماره 15

عکس شماره 16

عکس شماره 17

عکس شماره 18

عکس شماره 19

عکس شماره 20

عکس شماره 21

عکس شماره 22

عکس شماره 23

عکس شماره 24

عکس شماره 25

عکس شماره 26

عکس شماره 27

عکس شماره 28

عکس شماره 29

عکس شماره 30

عکس شماره 31

عکس شماره 32

عکس شماره 33

عکس شماره 34

عکس شماره 35

عکس شماره 36

عکس شماره 37

عکس شماره 38

عکس شماره 39

عکس شماره 40