مقایسه محصولات

هشدار و نکاتی در هنگام استفاده از فرگاز

هشدار در هنگام استفاده از فر گاز

وقتی فر برقی برای اولین بار روشن می شود ممکن است بوی ناخوشایندی تولید کند. این بو به دلیل موادی است که برای عایق سازی فضای داخلی فر برقی مورد استفاده قرار گرفته است. لطفاً محصولی را که جدیدا خریداری کرده اید به صورت خالی و با عملکرد پخت معمولی در دمای 250 درجه سانتی گراد و به مدت 90دقیقه روشن کنید تا ناخالصی های روغنی که در داخل فر برقی قرار دارند تمییز شوند.

درهنگام اولین استفاده، وجود کمی دود و یا بو کاملا طبیعی و نرمال است. در صورت وقوع این موارد باید صرفا منتظر بمانید تا قبل از قرار دادن غذا در داخل فر برقی، بو و دود از بین برود.

لطفاً از این محصول در یک محیط باز و دارای جریان هوا استفاده کنید.

دستگاه و قطعات در دسترس آن در هنگام استفاده داغ میشوند. از دست زدن به قطعات داغ خودداری کنید. کودکان کمتر از ۸ سال باید از دستگاه دور نگه داشته شوند مگر اینکه تحت نظارت والدین باشند.

 در صورتی که سطوح محصول ترک برداشت دستگاه را خاموش کنید تا از ایجاد شوک الکتریکی احتمالی جلوگیری شود.

این دستگاه فقط در صورتی می‌تواند توسط کودکان بالاتر از ۸ سال و دارای ناتوانی های جسمی، حسی یا ذهنی و یا افرادی که دارای تجربه و دانش کمی هستند مورد استفاده قرار گیرد که این افراد تحت نظارت باشند و یا آموزشهایی در رابطه با استفاده از دستگاه به شیوه مطمئن به آنها داده شده باشد و نیز در مورد خطرات احتمالی آگاهی داشته باشند. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.