مقایسه محصولات

نکاتی قبل از نصب اجاق گاز

قبل از نصب مطمئن شوید که این وسیله برای استفاده با نوع گاز مصرفی شما تنظیم شده است. لازم به ذکر است که دستگاه برای مصرف گاز شهری تنظیم شده است و در صورت استفاده از هر نوع گاز دیگر باید اقدام به تعویض ژیگلورها و کلیه تنظیمات نمود.
دستگاه باید جایی نصب شود که امکان تهویه مناسب در آنجا وجود داشته باشد. این دستگاه نباید در مسیر جریان شدید هوا نصب گردد چوُن ممکن است باعث خاموشی شعله ها گردد.
به دلایل ایمنی برای نصب و یا تبدیل نوع مصرفی با سرویسکار مجاز تماس بگیرید.
از دستکاری قسمت های داخلی دستگاه خودداری کنید. از نصب و راه اندازی دستگاه خراب و یا آسیب دیده خودداری کنید.
هرگز از رگلاتورهای غیر استاندارد و فشار قوی برای نصب اجاق گاز  صفحه ای استفاده ننمایید.