مقایسه محصولات

راهنمای استفاده از جکوزی شاینی تیپ 4

این جکوزی دارای کلیدهایی می باشد که هرکدام عملکرد خاص مربوط به خود را دارند.

برای استفاده ابتدا جکوزی را پر از آب کنید. قبل از این کار با گرداندن دستگیره زیر آب در جهت خلاف عقربه های ساعت راه خروجی آب را مسدود کنید. سپس  بررسی کنید تا ساکشن توسط شی یا مواد زایدی مسدود نشود. در نظر داشته باشید هیچگاه لباس  یا حوله  را بر روی لبه های جکوزی قرار ندهید زیرا این کار باعث عدم عملکرد صحیح سنسور سطح سنج آب می‌شود.

کلید شماره 1    کلید افزایش صدا
کلید شماره 2    کلید کاهش صدا
کلید شماره 3    کلید تغییر موج
کلید شماره 4    کلید دو حالته CD/FM
کلید شماره 5    حافظه
کلید شماره 6    چراغ ال ای دی
کلید شماره 7    کلیپ ازن( ضدعفونی کننده )
کلید شماره 8    کلید ماساژور کف ( هوا)
کلید شماره 9    کلید ماساژور دیواره( آب)

راهنمای استفاده از جکوزی شاینی تیپ 4

استفاده از جکوزی ( ماساژور های کناری)

با فشار دادن کلید شماره ۹ پمپ جکوزی روشن می شود. با روشن شدن این پمپ، ماساژورهای فعال شده و جکوزی آماده استفاده می شود.

شما می توانید با چرخاندن دهانه ماساژورها مسیر خارج شدن فشار آب و هوا را در جهت دلخواه خود تغییر دهید. همچنین با چرخاندن شیر هوا می توانید فشار حاصل از ماساژور را کنترل نمایید.

استفاده از ماساژورهای کف یا بلوئر

فشار کلید شماره ۸ ماساژورهای کف، بلوئر فعال می شود. این سیستم حباب هوا را با فشار از منفذهای کف جکوزی به خارج می‌کنند.

روشنایی

 با فشار دادن کلید شماره ۶ لامپ داخل جکوزی روشن و با فشار مجدد آن خاموش می شود.

هیتر

وقتی مصرف کننده آب داخل جکوزی را با دمای دلخواه پر کرد، با فشار دکمه شماره ۱۰ سیستم هیتر (نگهدارنده گرما) را فعال می‌کنند تا به کمک آن آب را در همان دمای دلخواه حفظ کند.

رادیو

مصرف کننده هنگام استفاده از تیپ ۴ جکوزی می‌تواند با فشار دادن کلید شماره ۴ سیستم صوتی دو حالت سی دی و اف ام را فعال نماید یا پس از استفاده با فشار مجدد این کلید سیستم صوتی را خاموش کنند.

استفاده  از ماساژور های کناری

با فشار دادن کلید 9 پمپ جکوزی روشن می شود. با روشن شدن این پمپ، ماساژورهای فعال شده و جکوزی آماده استفاده می شود. شما می توانید با چرخاندن دهانه ماساژورها مسیر خارج شدن فشار آب و هوا را در جهت دلخواه خود تغییر دهید. همچنین  با چرخاندن شیر هوا می توانید فشار حاصل از  ماساژور را کنترل نمایید.

استفاده از ماساژور های کف( بلوئر)

با فشار کلید شماره ۸ ماساژورهای کف یا بلور فعال می‌شوند. این سیستم  حباب هوا را با فشار از منفذهای جکوزی خارج می‌سازد.

روشنایی

با فشار دادن کلید شماره ۶ لامپ داخل جکوزی روشن و با فشار مجدد آن خاموش می شود.

هیتر

وقتی مصرف کننده آب داخل جکوزی را با دمای دلخواه کرد، با فشار دکمه شماره ۱۰ سیستم هیتر یا نگهدارنده گرما را فعال می‌کنند آب را در همان دمای دلخواه حفظ کند.

رادیو

مصرف کننده هنگام استفاده از  تیپ ۴ جکوزی می‌تواند با فشار دادن کلید شماره ۴ سیستم صوتی دو حالته CD/FM  را فعال نماید یا پس از استفاده با فشار مجدد این کلید سیستم صوتی را خاموش نمایند.

خشک کردن ماساژورهای کف

مصرف کننده پس از استفاده از جکوزی با گرداندن دستگیره زیر آب در جهت حرکت عقربه های ساعت آب جکوزی  را تخلیه می کند.پس از اینکه آب جکوزی کاملاً تخلیه شد ماساژورهای کف را به مدت یک دقیقه روشن می کنند  مانع از ایجاد رسوب و ماندن آب در مجرا شود.

 

ازن

شما میتوانید پس از تخلیه کامل جکوزی و استفاده از خشک کن ماساژورهای کف، با فشار دادن کلید شماره ۷ سیستم دستگاه ازن را فعال کنید تا از تولید باکتری در داخل شیلنگها جلوگیری نمایید. پس از گذشت  ۱۵ دقیقه از کارکرد ازن نیز می توان با فشار همان کلید، دستگاه را خاموش کرد.