مقایسه محصولات

راهنمای استفاده از جکوزی شاینی تیپ 3

ابتدا جکوزی را پر از آب نموده و قبل از  این کار دستگیره زیر آب را در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا راه خروجی آب از جکوزی مسدود گردد.

سپس ساکشن را مورد ارزیابی قرار دهید تا دهانه آن مسدود نباشد. دقت کنید تا هیچگاه لباس یا حوله را بر روی لبه های  وان قرار ندهید تا باعث عدم عملکرد صحیح سنسور سطح سنج آب نشود.

راهنمای استفاده از جکوزی شاینی تیپ 3

کلید شماره 1    کلید ماساژور کف( هوا)
کلید شماره 2    کلید ماساژور دیواره( آب)
کلید شماره 3    کلید خاموش و روشن
کلید شماره 4    چراغ ال ای دی

پس از حصول اطمینان از پر بودن آب جکوزی با فشار دادن کلید شماره ۳ پمپ جکوزی را روشن کنید. در نظر داشته باشید که اگر آب جکوزی از سنسور سطح سنج آب پایین تر باشد پمپ روشن نمی شود. با روشن شدن پمپ، ماساژورها  فعال شده و شما می توانید با چرخاندن خروجیهای ماساژورها جهت فشار آب و هوا را تنظیم کنید. همچنین می توانید با گرداندن شیر هوا فشار خروجی از ماساژور را کنترل نمایید. با فشار دادن کلید شماره ۴ لامپ روشنایی داخل جکوزی روشن و با فشار مجدد این کلید خاموش می شود. کلید شماره ۱ مربوط به ماساژورهای کف بلوئر می باشد. شما با فشار این  کلید ماساژورهای کف را فعال کرده فشار جریان هوا از کف به داخل جکوزی وارد میگردد و با فشار مجدد این کلید بلوئر خاموش می گردد. پس از استفاده از جکوزی، با فشار دادن کلیه کلید های فعال شده، جکوزی به حالت خاموش باز می‌گردد و با چرخاندن دستگیره زیر آب در جهت حرکت عقربه‌های ساعت  می توانید آب جکوزی را تخلیه کنید.

پس از تخلیه کامل آب کلید شماره یک را که مربوط به ماساژورهای کف است فشار داده تا خشک کن ماساژورهای کف فعال شده و از ماندن آب در مجرا و رسوبگذاری در آنها جلوگیری شود.